WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH ul.OKRĘŻNA 4A w TARNOWIE
b1-1
b1
b2
b3

Zespół NIEPŁATNYCH Niepublicznych Szkół Specjalnych

Nasza placówka przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera.
Zespół NIEPŁATNYCH Niepublicznych Szkół Specjalnych obejmuje:

 • NIEPŁATNĄ Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Tarnowie
 • NIEPŁATNE Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie
 • NIEPŁATNĄ Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Tarnowie
 • NIEPŁATNĄ Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Tarnowie
Ponadto od 1 września 2017 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.


Dyrektorem placówki jest mgr Kazimierz Ziemski
 
 • Szkoły funkcjonują w godzinach: 7.15 - 16.00
 • Sekretariat: 8.30 - 15.30
 • Zajęcia dydaktyczne: 7.45 – 15.30

UCZNIOM OFERUJEMY:
 • poziom kształcenia dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów
 • nowoczesną bazę dydaktyczno-wychowawczą
 • wysoko wykwalifikowaną, przyjazną uczniowi kadrę pedagogiczną
 • opiekę pedagoga, psychologa, rehabilitanta, dogoterapeuty, surdopedagoga, pedagoga terapeuty i logopedy szkolnego
 • stałą możliwość indywidualnych konsultacji z kadrą pedagogiczną
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • poczucie bezpieczeństwa
 • mało liczne, bardzo dobrze wyposażone kameralne klasy pozwalające na dużą indywidualizację nauczania
 • udział w bezpłatnych wycieczkach i bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • rehabilitację ruchową
 • dogoterapię
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające kreatywność (z muzyki, plastyki i informatyki)
 • bezpłatne drugie śniadanie

Działalność dydaktyczną, rewalidacyjną i wychowawczą szkoły wspiera Stowarzyszenie „Otwórz Serce".
Wszystkich rodziców zainteresowanych edukacją dziecka w naszej placówce serdecznie zapraszamy do odwiedzenia szkoły w celu zapoznania się z jej warunkami lokalowymi oraz specyfiką pracy.

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
kom.: +48 518 335 383
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.