WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH ul.OKRĘŻNA 4A w TARNOWIE
b1-1
b1
b2
b3

Zespół NIEPŁATNYCH Niepublicznych Szkół Specjalnych

               

    


Nasza placówka przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera.
Zespół NIEPŁATNYCH Niepublicznych Szkół Specjalnych obejmuje:

                 NIEPŁATNĄ Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Tarnowie

                 NIEPŁATNE Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie

                 NIEPŁATNĄ Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Tarnowie

                 NIEPŁATNĄ Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Tarnowie

             Ponadto od 1 września 2018 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.                    Dyrektorem placówki jest mgr Kinga Dulęba
 

                    Szkoły funkcjonują w godzinach: 7.15 - 16.00

                    Sekretariat: 8.30 - 15.30

                    Zajęcia dydaktyczne: 7.45 – 15.30


                 UCZNIOM OFERUJEMY:
 • poziom kształcenia dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów
 • nowoczesną bazę dydaktyczno-wychowawczą
 • wysoko wykwalifikowaną, przyjazną uczniowi kadrę pedagogiczną
 • opiekę pedagoga, psychologa, rehabilitanta, dogoterapeuty, surdopedagoga, pedagoga terapeuty i logopedy szkolnego
 • stałą możliwość indywidualnych konsultacji z kadrą pedagogiczną
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • poczucie bezpieczeństwa
 • mało liczne, bardzo dobrze wyposażone kameralne klasy pozwalające na dużą indywidualizację nauczania
 • udział w bezpłatnych wycieczkach i bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • rehabilitację ruchową
 • dogoterapię
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające kreatywność (z muzyki, plastyki i informatyki)
 • bezpłatne drugie śniadanie

Działalność dydaktyczną, rewalidacyjną i wychowawczą szkoły wspiera Stowarzyszenie „Otwórz Serce".
Wszystkich rodziców zainteresowanych edukacją dziecka w naszej placówce serdecznie zapraszamy do odwiedzenia szkoły w celu zapoznania się z jej warunkami lokalowymi oraz specyfiką pracy.

rekrutacja
Na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII 
NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie 

o uprawnieniach szkoły publicznej. 
sensoryczna
 
 O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, p
osiadające orzeczenie o potrzebie kształceia specjalnego.Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


 
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych funkcjonuje klasa III NIEPŁATNEGO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO w Tarnowie o uprawnieni
dzieciach szkoły publicznej. W klasie tej uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościam
i sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I Niepłatnego Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Tarnowie. 

 

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 
dogoterapia O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

sala
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i gimnazjów ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, narządu ruchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • introligator.
Wymagane dokumenty:                                                                                           

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Ponadto od 1 września 2018 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 666 17 60

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.