NASZE UCZENNICE LAUREATKAMI KONKURSU "POSEGREGOWANI"

9 czerwca 2016 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbył się finał trzeciej edycji Konkursu Ekologicznego „Posegregowani”. Konkurs organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu działające w Pałacu Młodzieży w Tarnowie miał na celu promowanie segregacji i ponownego wykorzystania odpadów.

W kategorii wiekowej gimnazjalistów wśród prac nadesłanych przez szkoły ogólnodostępne z Tarnowa i okolic uznanie znalazły dwie prace naszych uczennic. W kategorii Strój Ekologiczny Natalia Bulanda zajęła III miejsce, natomiast praca Pauliny Tyki zajęła I miejsce. Dziewczętom oraz ich opiekunowi Pani Dorocie Jankowskiej serdecznie gratulujemy.

DSCN0467

Więcej zdjęć:  tutaj

Rekrutacja

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII 
NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie 

o uprawnieniach szkoły publicznej.  
sensoryczna
 
 O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci z:
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • normą intelektualną i autyzmem
 • normą intelektualną i zespołem Aspergera
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zespołem Aspergera
posiadające orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.Wymagane dokumenty:


 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


 
Na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
posiadający orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Wymagane dokumenty: • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub klasy programowo niższej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:


 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • normą intelektualną z autyzmem
 • normą intelektualną z zespołem Aspergera
posiadający orzeczenie z pastwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Prowadzimy nabór w zawodach: • Ogrodnik
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Stolarz
 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy krawca
 • Pracownik pomocniczy stolarza
Wymagane dokumenty:                                                                                            


 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia poprzedniego etapu edukacyjnego lub klasy programowo niższej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 666 17 60
Załączniki:
Pobierz plik (podanie branżowa.odt)podanie branżowa.odt[ ]5 kB
Pobierz plik (podanie podstawowa.odt)podanie podstawowa.odt[ ]5 kB
Pobierz plik (podanie PZ.odt)podanie PZ.odt[ ]5 kB

Przegląd Teatralno Muzyczny o Buławę Lajkonika Kraków 2014

przegladW dniach 8 – 11 kwietnia 2014 r. odbył się w Krakowie przegląd zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz Urząd Miasta Krakowa, referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. W Sali Teatralnej CM przy ul. Krupniczej 38 zaprezentowało się 22 wykonawców – zespoły i soliści z przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń – łącznie ok. 300 osób.

Naszą szkołę reprezentował zespół „Iskierki” który został wyróżniony „Małą Buławką” w kategorii muzyczno-tanecznej za taniec „MY CYGANIE” podczas Integracyjnego Pikniku Rodzinnego organizowanego w ramach XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

zpasjaW dniu 18 października 2013 roku Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń do Konkursu "Małopolska Szkoła z Pasją".

Społeczność Naszej szkoły jest szczególnie dumna, że spośród ponad 100 szkół zgłoszonych do konkursu z województwa małopolskiego zajęliśmy II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie realizowanym z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego przez Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uzyskując tym samym prawo do noszenia zaszczytnego tytułu Małopolska Szkoła z Pasją.

Konkurs "Małopolska Szkoła z Pasją" promuje małopolskie szkoły, które wyróżniają się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych, aktywizują środowiska szkolne oraz lokalne, wspomagają rozwój pasji i talentów wśród uczniów. W konkursie nagradzane są szkoły, które charakteryzuje szczególna aktywność wyróżniająca placówkę spośród innych, określająca jej wyjątkowość i niepowtarzalność, dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb uczniów oraz odkrywania ich uzdolnień, zainteresowań i pasji.

ŚWIETLICA INTERNETOWA

swietlicaZ początkiem marca Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie wzbogacił się o nową bazę dydaktyczną w postaci  bardzo nowoczesnej pracowni komputerowej. Fundacja ING Dzieciom ufundowała naszej szkole świetlicę internetową, która została wyposażona w 10   nowoczesnych stanowisk komputerowych  ze stałym dostępem do internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, antywirusowym, użytkowym oraz kserokopiarką. Fundacja przystosowała świetlicę do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.             W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji ING Dzieciom  Pani Barbara Śpiewak-Wielogórska Dyrektor Biura Fundacji ING Dzieciom oraz Pan Stanisław Błotko z Biura Fundacji. Przedstawiciele ING Banku Śląskiego - Pan Bogdan Pondel- Zastępca Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego w Krakowie, Pani Renata Lipa -Zastępca Dyrektora ING Banku Śląskiego w Rzeszowie. Swoją obecnością zaszczyciły nas również Pani Antonina Maria Ludera z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pani Krystyna Wilga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. Pan Stanisław Dychus Prezes Spółdzielni Inwalidów „Tarnospin” oraz Przedstawiciele Prasy, Radia i Tarnowskiej Telewizji Kablowej.

W ramach uroczystości Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Ziemski złożył podziękowania Darczyńcom za pomoc okazaną szkole i dzieciom. Do podziękowań dołączyła się młodzież, rodzice oraz Prezes Stowarzyszenia „Otwórz Serce” działającego przy naszej szkole. Goście zostali obdarowani przez młodzież pamiątkowymi notatnikami wykonanymi przez uczniów klasy introligatorskiej. Po uroczystości powitania i podziękowania nastąpił moment uroczystego przecięcia wstęgi przez Fundatorów, Dyrektora szkoły i młodzież oraz przekazania do użytku wspomnianej świetlicy komputerowej.

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.