NASZE UCZENNICE LAUREATKAMI KONKURSU "POSEGREGOWANI"

9 czerwca 2016 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbył się finał trzeciej edycji Konkursu Ekologicznego „Posegregowani”. Konkurs organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu działające w Pałacu Młodzieży w Tarnowie miał na celu promowanie segregacji i ponownego wykorzystania odpadów.

W kategorii wiekowej gimnazjalistów wśród prac nadesłanych przez szkoły ogólnodostępne z Tarnowa i okolic uznanie znalazły dwie prace naszych uczennic. W kategorii Strój Ekologiczny Natalia Bulanda zajęła III miejsce, natomiast praca Pauliny Tyki zajęła I miejsce. Dziewczętom oraz ich opiekunowi Pani Dorocie Jankowskiej serdecznie gratulujemy.

DSCN0467

Więcej zdjęć:  tutaj

Rekrutacja

rekrutacjaNa rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do wszystkich klas od I do VIII NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


 
sensoryczna
 
 O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadające orzeczenie o potrzebie kształceia specjalnego.Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


 
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych funkcjonuje klasa III NIEPŁATNEGO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO w Tarnowie o uprawnieni
dzieciach szkoły publicznej. W klasie tej uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i      znacznym, niepełnosprawnościam
i sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający     orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I         Niepłatnego Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Tarnowie. 

 

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 
dogoterapia O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

sala
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i gimnazjów     ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, narządu ruchu oraz     niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • introligator.
Wymagane dokumenty:                                                                                           

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Ponadto od 1 września 2018 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 666 17 60

Przegląd Teatralno Muzyczny o Buławę Lajkonika Kraków 2014

przegladW dniach 8 – 11 kwietnia 2014 r. odbył się w Krakowie przegląd zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz Urząd Miasta Krakowa, referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. W Sali Teatralnej CM przy ul. Krupniczej 38 zaprezentowało się 22 wykonawców – zespoły i soliści z przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń – łącznie ok. 300 osób.

Naszą szkołę reprezentował zespół „Iskierki” który został wyróżniony „Małą Buławką” w kategorii muzyczno-tanecznej za taniec „MY CYGANIE” podczas Integracyjnego Pikniku Rodzinnego organizowanego w ramach XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

zpasjaW dniu 18 października 2013 roku Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń do Konkursu "Małopolska Szkoła z Pasją".

Społeczność Naszej szkoły jest szczególnie dumna, że spośród ponad 100 szkół zgłoszonych do konkursu z województwa małopolskiego zajęliśmy II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie realizowanym z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego przez Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uzyskując tym samym prawo do noszenia zaszczytnego tytułu Małopolska Szkoła z Pasją.

Konkurs "Małopolska Szkoła z Pasją" promuje małopolskie szkoły, które wyróżniają się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych, aktywizują środowiska szkolne oraz lokalne, wspomagają rozwój pasji i talentów wśród uczniów. W konkursie nagradzane są szkoły, które charakteryzuje szczególna aktywność wyróżniająca placówkę spośród innych, określająca jej wyjątkowość i niepowtarzalność, dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb uczniów oraz odkrywania ich uzdolnień, zainteresowań i pasji.

ŚWIETLICA INTERNETOWA

swietlicaZ początkiem marca Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie wzbogacił się o nową bazę dydaktyczną w postaci  bardzo nowoczesnej pracowni komputerowej. Fundacja ING Dzieciom ufundowała naszej szkole świetlicę internetową, która została wyposażona w 10   nowoczesnych stanowisk komputerowych  ze stałym dostępem do internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, antywirusowym, użytkowym oraz kserokopiarką. Fundacja przystosowała świetlicę do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.             W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji ING Dzieciom  Pani Barbara Śpiewak-Wielogórska Dyrektor Biura Fundacji ING Dzieciom oraz Pan Stanisław Błotko z Biura Fundacji. Przedstawiciele ING Banku Śląskiego - Pan Bogdan Pondel- Zastępca Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego w Krakowie, Pani Renata Lipa -Zastępca Dyrektora ING Banku Śląskiego w Rzeszowie. Swoją obecnością zaszczyciły nas również Pani Antonina Maria Ludera z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pani Krystyna Wilga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. Pan Stanisław Dychus Prezes Spółdzielni Inwalidów „Tarnospin” oraz Przedstawiciele Prasy, Radia i Tarnowskiej Telewizji Kablowej.

W ramach uroczystości Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Ziemski złożył podziękowania Darczyńcom za pomoc okazaną szkole i dzieciom. Do podziękowań dołączyła się młodzież, rodzice oraz Prezes Stowarzyszenia „Otwórz Serce” działającego przy naszej szkole. Goście zostali obdarowani przez młodzież pamiątkowymi notatnikami wykonanymi przez uczniów klasy introligatorskiej. Po uroczystości powitania i podziękowania nastąpił moment uroczystego przecięcia wstęgi przez Fundatorów, Dyrektora szkoły i młodzież oraz przekazania do użytku wspomnianej świetlicy komputerowej.

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.