Fotorelacja z wycieczki

fb031


Fotorelacja z dwudniowej wycieczki do Niedzicy, Krynicy i Starego Sącza dostępna w naszej GALERII.


Miłego oglądania :)

Certyfikat INNOWACYJNA SZKOŁA

W wyniku realizacji szeregu zadań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a uzyskal Certyfikat INNOWACYJNA SZKOŁA.
Wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia gratulujemy i dziękujemy.

innowacyjna-szkoa-jpg1

REKRUTACJA 2017/2018

rekrutacjaNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.  


O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadające orzeczenie o potrzebie kształceia specjalnego.

Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub ukończenia klasy programowo nizszej i opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych funkcjonują klasy II i III NIEPŁATNEGO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


W klasach tych uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształceia specjalnego.
W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I NiepłatnegoNiepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Tarnowie. 

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i gimnazjów ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, narządu ruchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • introligator.
Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Ponadto od 1 września 2017 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 6269751 wew. 278
kom. 502378867

Wizyta w Urzędzie Pracy

Uczniowie klasy III Szkoły Przysposabiającej do pracy oraz klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczestniczyli w spotkaniu z urzędnikami w Urzędzie Pracy, podczas którego zdobywali wiedzę o rynku pracy, metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz sposobach przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Zdjęcia tutaj.

fb002

Szkolne obchody Dnia Ziemi i Dnia Bioróżnorodności

Szkolne obchody Dnia Ziemi i Dnia Bioróżnorodności połączony został z warsztatami, prelekcjami, ćwiczeniami multimedialnymi i grami. Uczniowie nie tylko bogacili swoją wiedzę ale mieli okazję ją utrwalić w ciekawy i emocjonujący sposób.


Więcej zdjęc tutaj.

fb003

Gimnazjalisci spotkali się z doradcą zawodowym

Nasza współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaowocowała kolejnym spotkaniem z doradcą zawodowym. Tym razem w warsztatach wzięła udział mlodziez szkoły gimnazjalnej. Za kolejne już przybycie i ciekawe warsztaty dziekujemy :)
Więcej zdjęć tutaj.

fb003

Makulatura na misyjne studnie

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w diecezjalną akcję "Makulatura na misyjne studnie" przyniesiona przez uczniów makulaturę ks. Tomasz (szkolny koordynator akcji) przekazał do punktu zbiórki.Wszystkim zaangażowanym w akcję dziekujemy :) fb001

REKRUTACJA 2016/017

rekrutacjaNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.  


O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadające orzeczenie o potrzebie kształceia specjalnego.

Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub ukończenia klasy programowo nizszej i opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych funkcjonują klasy II i III NIEPŁATNEGO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


W klasach tych uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształceia specjalnego.
W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I NiepłatnegoNiepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Tarnowie. 

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i gimnazjów ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, narządu ruchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • introligator.
Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Ponadto od 1 września 2017 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 6269751 wew. 278
kom. 502378867

Rozstrzygnięcie konkursu na wypiek i ozdobę wielkanocną.

Jak konkurs to muszą być nagrody. Tuż przed wiosenną przerwą świąteczną odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na fit wypiek świąteczny oraz ozdobę wielkanocną. Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy. Więcej zdjęć tutaj.WWW015

WIOSNA W OGRODZIE

W szkolnym ogrodzie i nie tylko już nastała wiosna, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz ich nauczyciele wkładają wiele energii i serca w pielęgnację szkolnego ogrodu – a efekty ich zaangażowania można zobaczyć na zdjęciach w galerii.

WWW003

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.