Certyfikat Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

W wyniku realizacji szeregu zadań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy  Studium Prawa Europejskiego przyznał Zespołowi Niepublicznych Szkół Specjalnych Certyfikat innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie gratulujemy :)certyfikat jpg

REKRUTACJA 2017/2018

rekrutacjaNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 


O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadające orzeczenie o potrzebie kształceia specjalnego.

Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub ukończenia klasy programowo nizszej i opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej


W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych funkcjonują klasy II i III NIEPŁATNEGO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.


W klasach tych uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształceia specjalnego.
W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I NiepłatnegoNiepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Tarnowie.

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.


O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającejNa rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i gimnazjów ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, narządu ruchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • introligator.
Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Ponadto od 1 września 2017 roku szkoła będzie organizowała zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 6269751 wew. 278
kom. 502378867

Finał Karnawałowych masek z resztek w Niezaleznym Serwisie Informacyjnym KADR

noteka-pisza-o-nas


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Finałowego pokazu podsumowującego międzyszkolny konkurs Maski karnawalowe z rsztek zamieszczony przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR w relacji oprócz zdjęć obejrzycie równiez Państwo materiał filmowy z pokazu.
Link do artykułu znajduje się tutaj.

Finał konkursu Maski karnawałowe resztek.

Za nami rozstrzygnięcie regionalnego konkursu "Maski karnawałowe z resztek" organizowanego przez naszą szkołę. Napłynęło 39 prac w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Maski wykonane różnymi technikami, przyciągały wzrok barwą, formą, fakturą. Podczas finałowego pokazu wśród iluminacji wszystkie maski zaprezentowali uczniowie naszej szkoły, a następnie wręczone zostały nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Przedszkola

Miejsce I    – Klaudiusz Bardziej, Oskar Nowakowski, Tomasz Stańczyk, Szymon Bezłada, Jakub Burda – Przedszkole Nr 14 w Tarnowie

Miejsce II  – Milena Wałaszek, Alicja Sasak, Gabriela Kapłańska – Przedszkole Nr 18 w Tarnowie

Miejsce III – Sylwester Zych – Przedszkole Nr 5 w Tarnowie

Szkoły Podstawowe klasy I – III

Miejsce I    – Teresa Budzik – Szkoła Podstawowa Jastrzębia

Miejsce II   – Patrycja Budzik – Szkoła Podstawowa Jastrzębia

Miejsce III – Łukasz Tyński – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tarnowie

Wyróżnienia:

Emilia Wierzbińska SP Nr 11 Tarnów

Mariusz Mastalerz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie

Jan Dziecina – SP Nr 11 Tarnów

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

Miejsce I   – Robert Nowak – SP Nr 3 Tarnów

Miejsce II  – Wiktoria Wężowicz – SP Wierzchosławice

Miejsce III – Mikołaj Wantuch – SP Nr 11 Tarnów

Wyróżnienia:

Magdalena Łabno – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowwczy w Tarnowie

Gimnazja:

Miejsce I   – Filip Szczygieł – Gimnazjum Nr 7 Tarnów

Miejsce II – Weronika Wójcik – Gimnazjum Nr 7 Tarnów

Miejsce III -Ewelina Nagórzańska – Gimnazjum Nr 7 Tarnów

GRAND PRIX KONKURSU:

Natalia Wiśniowska – Gimnazjum Ryglice

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Zdjęcia z pokazu znajduja się w naszej galerii.

fb011Gra terenowa "Tropem edukacji globalnej".

Czy wiecie czym są kody QR? Nasi goście wiedzą o tym doskonale!
W czwartek w szkole odbyła się gra terenowa pod hasłem "Tropem edukacji globalnej". Gra opierała się na wszystkim znanej grze w "podchody" jednak pełna była multimedialnych atrakcji. Uczestnicy budowali z drewna zabawki, piekli pizze, wykonywali testy sprawnościowe oraz odwiedzili warsztaty młodego odkrywcy - a to wszystko wiązało się z bardzo ważnym tematem jakim jest EDUKACJA GLOBALNA.

Zaproszenie do wspólnego udziału w rywalizacji zostało rozesłane do szkól miasta i powiatu tarnowskiego. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników i ich opiekunów! Do zobaczenia następnym razem!!

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się tutaj.


fb018

Spotkanie liderów małopolskiej sieci szkół edukacji globalnej


W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie liderów małopolskiej sieci szkół zaangażowanych w realizację projektu edukacji globalnej MEN-MSZ RP „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Wśród zaproszonych gości była pani Jadwiga Dąbrowska, koordynator regionalny projektu, coach, trener edukacji globalnej.
Uczestnicy spotkania przedstawili dokonania szkół funkcjonujących w sieci szkół liderów edukacji globalnej dokonanych w pierwszym module projektu oraz planowali dalsze działania mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży w dobie globalizacji.
Goście zwiedzili również w naszej szkole pokonkursową wystawę „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2013”, która została wypożyczona z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wśród wyróżnionych prac znajdują się prace plastyczne naszych uczniów Elżbiety Gacek i Michała Radlińskiego. Podjęte działania są przykładem zaangażowania szkoły na rzecz promocji edukacji globalnej.


Zdjęcia z tego spotkania oglądnąć można w galerii.

fb011

Spotkanie z rodzicami.


Zebranie z rodzicami było nie tylko okazją do podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole w pierwszym półroczu ale również okazją do spotkania rodziców z doradca zawodowym który przedstawił im możliwości uzyskania pomocy oraz dofinansowania do zdobycia nowych kwalifikacji. Wychowawcy oraz dyrektor podsumowali wyniki uzyskane przez uczniów na przestrzeni pierwszego pólrocza a następnie zebranym zaprezentowana została pokonkursowa wystawa plastyczna„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”. O której możecie Państwo dowiedzieć się więcej z artykułu zamieszczonego przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR pod linkiem.
Ponadto zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z wystawy tutaj i tutaj


fb006.

Wyjątkowa wystawa w naszej szkole.

W miesiącu lutym w jednej ze specjalnie przygotowanych sal prezentowana jest wystawa prac nagrodzonych w konkursach plastycznym oraz fotograficznym, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry).

Ideą konkursów fotograficznych przeprowadzonych w poszczególnych krajach było zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy rozwojowe współczesnego świata. Fotografie prezentowały życie codzienne, kulturę oraz problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się. Polska część konkursu fotograficznego, pod nazwą „Rozwój w obiektywie”, zorganizowana została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z National Geographic Polska.

Celem konkursu plastycznego było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemów krajów rozwijających się oraz związanych z tym globalnych współzależności. Hasło konkursu „ Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” wyznaczało tematykę prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Każdy z czterech krajów wyłonił swoich zwycięzców, a na wspólną wystawę złożyły się najlepsze prace wyselekcjonowane spośród nagrodzonych. Wśród nagrodzonych w konkursie plastycznym prac znalazły się dwie prace uczniów naszej szkoły Elżbiety Gacek i Michała Radlińskiego.

  Wystawę wzbogaconą przez instalacje przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły można oglądać do końca lutego w godzinach pracy szkoły.   

Więcej zdjęc możecie Państwo oglądnąc w naszej galerii tutaj.        


16298543 397807390568927 3170206132774710198 n

WYRÓŻNIENIA DLA NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ GALERIĘ ANIOŁOWO

W dniu 02.12.2016 komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie na „Najpiękniejszą Kartkę i Szopkę Bożonarodzeniową” organizowanym przez Galerię Twórczości Artystów Niepełnosprawnych Aniołowo.W konkursie udział wzięło 137 osób, wśród wyróżnionych prac znalazły się:

- szopka wykonana przez Grzegorza Majchra, Patryka, Cyborana, Piotra Klocha – opiekun pani Natalia Łaskawsza – Kozioł, pan Jacek Bochenek

-szopka przygotowana przez Mateusza Marcinka pod opieką Pani Anny Frączek

-kartka Grzegorza Majchra – opiekun Pani Joanna Ziemska.

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

15302278 1499988540028516 295862214 o15310803 1499989526695084 1584469006 o15369792 1499989243361779 1608079187 o                    15387408 1499989003361803 753480965 o

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

image009

W dniach 14-20 listopada 2016 roku w szkole obchodzimy XVIII edycję Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: "Razem Dla Pokoju".

Zparaszamy do oglądnięcia galerii z tego wydarzenia.

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
kom.: +48 518 335 383
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.