NIEPŁATNA Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


O przyjęcie do NIEPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:
 • niepełnosprawnością intelektualą w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadający orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


W ramach zajęć przysposobienia do pracy młodzież uczy się wykonywania różnych prac z zakresu:

 • gospodarstwa domowego,
 • szycia z elementami dziewiarstwa,
 • prac porządkowych i wydawania posiłków,
 • prac stolarsko-konserwatorskich,
 • zadań kurierskich i prac biurowych,
 • wytwarzania elementów dekoracyjnych,
 • uprawy roślin.
Uczeń nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania samodzielnej lub wspomaganej czynności na określonym stanowisku pracy.

Prowadzone są również zajęcia:
 • z elementów sensoplastyki,
 • rozwijające kreatywność,
 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • dogoterapii, felinoterapii,
 • rozwijające umiejętność komunikowania się.
Posiadamy salę i specjalistów do prowadzenia zajęc z integracji sensorycznej.

Istnieje możliwość korzystania z obiadów na terenie szkoły. 

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.