NIEPŁATNA Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


O przyjęcie do NIEPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualą w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


W ramach zajęć przysposobienia do pracy młodzież uczy się wykonywania różnych prac z zakresu:

 • gospodarstwa domowego,
 • szycia z elementami dziewiarstwa,
 • prac porządkowych i wydawania posiłków,
 • prac stolarsko-konserwatorskich,
 • zadań kurierskich i prac biurowych,
 • wytwarzania elementów dekoracyjnych,
 • uprawy roślin.
Uczeń nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania samodzielnej lub wspomaganej czynności na określonym stanowisku pracy.

Prowadzone są również zajęcia:
 • rozwijające kreatywność,
 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • dogoterapia,
 • edukacyjno - rehabilitacyjne dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Kontakt

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
ul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów
tel.: 14 666-17-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.